La regnskogen stå! For klimaet, og for vår felles framtid.

Forskere forteller oss klart og tydelig at bevaring av intakt skog er ett av våre mest effektive verktøy for å løse klimakrisen. I tillegg er det også den billigste løsningen.

Vi mennesker bidrar til at jorda blir varmere og at været blir mer ekstremt, fordi vi slipper store mengder klimagasser ut i atmosfæren. Gassene legger seg som et lokk på jordkloden, med alvorlige følger.
Dette skjer blant annet fordi vi ødelegger regnskogen. Visste du at mellom 11-15 % av alle utslipp av klimagassen C02 kommer fra hogging av skog? Det er mye!
Alle trærne og vekstene i regnskogen binder nemlig opp enorme mengder CO2, like mye som Norges samlede utslipp, på nåværende nivå, i hele 10.000 år!
Ikke nok med det, regnskogen suger kontinuerlig til seg mer CO2 fra atmosfæren. Slik bidrar regnskogene til å bremse klimaendringene.  

Når vi ødelegger regnskogen, frigjøres den lagrede CO2’en- med alvorlige konsekvenser.

Hva skjer når jorda blir varmere og været mer ekstremt?

  • Sårbare økosystemer settes ut av balanse.
  • Plante- og dyrearter dør ut fordi de ikke rekker å tilpasse seg de raske klimaendringene.
  • Hyppigere og mer ekstremtørke og -vær truer matproduksjonen vår, forsterker naturkatastrofer og har ført millioner av mennesker på flukt.
  • Stigende havnivå og økende temperaturer kan gjøre mange steder ulevelige i framtiden.
    De siste 100 årene er 1/3 av regnskogen blitt helt borte! 1/3 er blitt delvis ødelagt eller degradert og er derfor ikke like flink til å gi oss det samme som urørt skog. Kun 1/3 av verdens regnskoger er uberørt urskog.

Det er altså kjempeviktig at vi lar regnskogen stå. Heldigvis kan du være med og hjelpe jorda vår til å bli frisk igjen. Du kan bli regnskogvokter og passe på regnskogen.
Sammen skal vi jobbe for at folk lar regnskogen stå!

Vil du være med og redde regnskogen ved å gi din støtte til Regnskogfondet?

Regnskogfondet_horizontal_black.gif

Relaterte artikler