Eldorado basmatiris er SRP sertifisert

Eldorado basmatiris kommer fra Punjab i Pakistan, et område med mange fattige småskala-bønder. Over flere år har vi, gjennom et større prosjekt, bidratt til å forbedre forholdene for risbøndene. Nå er risen Sustainable Rice Platform (SRP)-sertifisert og bøndene får 10-30 % bedre betalt for avlingene.

Kunnskap om ressurseffektive landbruksmetoder er et felt i stadig endring, men mange småskalabønder bruker tradisjonelle jordbruksmetoder. Manglende kunnskap om effektiv vannforvaltning gjør at risbøndene er mer sårbare for tørke og flom - som igjen gir dårlige avlinger og dårlige inntekter.

Hvordan kan SRP-sertifisert ris hjelpe bøndene?

SRPs visjon er å "Mate verden. Bærekraftig", og endre den globale rissektoren gjennom en allianse som knytter forskning, produksjon, politikkutforming, handel og forbruk. Ambisjonenen er en ny norm der sektoren leverer sunn, næringsrik ris av høy kvalitet til forbrukerne, hjelper bønder med å oppnå bedre liv og beskytter miljøet.