Bedre forhold for cashewbønder i Vietnam

Eldorado kjøper cashewnøtter fra Vietnam. Global cashewproduksjon er dessverre preget av dårlige arbeidstakerrettigheter, barnearbeid, forurensning og ineffektiv landbrukspraksis.

I regi av Etisk Handel Norge er Unil med i et bransjesamarbeid for å bedre forholdene i den vietnamesiske cashewproduksjonen. I 2019 og 2020 har prosjektet utviklet og pilotert et opplæringsprogram for bønder, som skal gi økt kompetanse om bærekraftig jordbrukspraksis, arbeidskontrakter, barnearbeid og diskriminering.
Vi har utdannet 29 kursholdere. I perioden 2019-­2020 ble det holdt seks kurs for 114 cashewprodusenter og 16 kurs for 338 bønder. I 2021 ble mesteparten av den planlagte opplæringen utsatt grunnet covid­19.