Bedre forhold for risbønder i Pakistan

Risproduksjon i Pakistan er lukrativ business, men risbøndene er fanget i fattigdom. I et samarbeidsprosjekt med Oxfam er formålet å fremme kvinnenes rolle og støtte fattige småskalabønder i Punjabprovinsen i Pakistan.

Pakistans risproduksjon er verdt rundt 2 milliarder USD årlig. Likevel lever landets risbønder i enorm fattigdom og jobber under svært dårlige arbeidsforhold. Bøndene mangler ofte de nødvendige tekniske ferdighetene og kunnskapen som kreves for å produsere gode avlinger, noe som resulterer i lav inntekt. De er i tillegg sårbare for tørke og flom som et resultat av klimaforandringer og mangler kunnskap om effektiv vannforvaltning. Dette truer grunnvannsstanden i det allerede tørre området.

Kvinner er spesielt sårbare og sosiale normer i Pakistan tilsier at kvinnene enten har lavtlønnede stillinger eller ubetalte roller i hjemmet. Uten tilgang til nødvendig kunnskap og finansiering er det vanskelig for kvinnene å tre ut av dette mønsteret og bidra til verdiskaping.

GRAISEA-prosjektets målsetting

GRAISEA-prosjektets målsetting er å sikre bedre produksjonsmetoder og bedre avlinger som igjen vil øke bøndenes inntekter, samt styrke kvinnenes posisjon i risproduksjon.

Les mer om samarbeidsprosjektet