Hvor mye regnskog kan vi verne i år?

Nå er Eldorado Paranøtter i butikk – en mulighet til å være med og verne regnskogen! For hver pose Eldorado Paranøtter du kjøper, går kr. 5,- til Regnskogfondet og arbeidet med vern av regnskog.

I 2018 ble det kjøpt ca 70 000 poser Eldorado Paranøtter. Det vil si ca 350 000,-  i støtte til Regnskogfondet. Øker årets salg av paranøtter, øker også støtten.

Eldorado paranøtter er hentet fra urskogen i Amazonas. Der vokser de vilt på trær som kan bli opptil 500 år gamle. Paranøttreet er fredet, men ikke artene det er avhengig av for å overleve. Ødelegges regnskogen forsvinner paranøttreet og dermed paranøttene vi handler i butikken.Eldorado Paranøtter


For skogfolket og urbefolkningen i Amazonas er paranøtten en viktig inntektskilde. Mange lever av sankingen av skogens ressurser og paranøtten er en viktig del av dette. 
Regnskogfondet har gjennom mange år jobbet for å muliggjøre at regnskogenes urbefolkning kan leve av nøttesanking. Sammen med skogvern er slike prosjekter med på å beskytte viktige skogområder, slik at paranøtter fortsatt kan sankes. 


Les mer om vårt samarbeid med Regnskogfondet

Eldorado er en del av UNIL - les om vårt engasjement mot avskoging