UNIL tilbakekaller Eldorado Fløtegratinerte Poteter 750 g

Unil tilbakekaller Eldorado fløtegratinerte poteter med følgende holdbarheter da et tilsetningsstoff inneholder etylenoksid. Etylenoksid representerer ingen akutt helsefare, men kan være skadelig over tid.

Gjelder kun produkter med holdbarhetsdato:

08.05.2022
09.05.2022fløtepoteter.jpg
21.05.2022 til og med 28.05.2022

  • Forbrukere bes kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon.
  • Produktet er allerede fjernet fra butikk
  • For ytterligere spørsmål, kontakt UNIL forbrukerservice via www.unil.no eller på telefon 24 11 35 55
  • Pressehenvendelser: Kine Søyland, kommunikasjonssjef NorgesGruppen: 900 79 888.

 

Unil beklager det inntrufne og takker for hjelpen.


Oslo, 19.07.2021

Wibecke Ødegård Johansen, Kvalitets- og Bærekraftssjef UNIL AS